Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inner Whisper.com

Arendal

Inner Whisper

Livet er den beste lærer!

Og jeg har stort sett hele livet vært velsignet med utfordringer som har puffet meg til vekst og en søken etter mitt eget potensiale, når tiden har vært inne.

Det åpnet opp en helt ny verden for meg, fylt med kjærlighet for menneskeheten og en dyp respekt for hver eneste en av oss.

Jeg gikk fra å jobbe med redde dyr til redde mennesker og til slutt forsto jeg at jeg trengte mer verktøy for å kunne gjøre den jobben jeg brant sånn for, på en skikkelig måte, å være en katalysator for andre mennesker for å hjelpe dem å finne sin vei i livet. 

Jeg startet min utdanning og så fort jeg hadde mulighet, åpnet jeg klinikk. Nå har jeg klinikk i Arendal og i Kristiansand, der jeg tilbyr en unik mulighet for vekst og utvikling, der du er mesteren i ditt eget liv og jeg hjelper deg å få tak i den kraften.

I løpet av disse årene, siden våren 2005, har jeg jobbet med de fleste utfordringer mennesker står i, der det ofte er kroppslige symptomer som får klienten til å oppsøke kinesiolog. Og starter på en fantastisk, indre reise.

Vi har så lett for å identifisere oss med våre symptomer, uten å egentlig skjønne at de er kroppens språk, kroppens uttrykk.

Når vi fikser symptomet, gir det lettelse for en periode, inntil det enten kommer tilbake eller det kommer noe annet. Og for hver gang symptomer undertrykkes og 'fjernes' synker den egentlige årsaken til plagene, dypere og dypere ned i underbevisstheten.

Som kinesiolog setter jeg ikke diagnoser eller jobber med diagnoser, det er helsevesenets oppgave. Jeg jobber med tolkningene av kroppens uttrykk og de undertrykte, ubevisste mønstre for å løse opp i alt som hindrer helbredelse og et godt liv.

The best teacher is life itself!

And Kari have all her life been blessed with challenges that pushed her into growth and search for her own inner Potentials, when the time was right.

That opened up for another world, filled with love for humanity and a deep respect for every single one.

She went from working with frightened animals to frightened humans and at last she understood she had to get more tools in order to do what her calling was, be a catalyst in other peoples life! To help those who are ready to take back their own Power, by searching deep inside. 

She educated as a Biopath, then a Kinesiogist and at last a Reiki Master, and now she have offered her treatments since 2005 in Arendal, Kristiansand and from May, also in Stavanger, Norway.

During all these years I've worked with most of the challenges a human beeing can experience, where symptoms is most often what bring a person to see a kinesiologist in the first place.

A kinsiologist do not put a diagnose on her client, a kinesiologist do not work with diagnose at all. She work with what is behind the diagnose and what if affecting the body so it can't use it's own healing powers.

0