Viktigheten av Observasjon
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

Viktigheten av Observasjon

GUY.
 
For å følge opp vår forrige samtale, Kari, har jeg lyst til å snakke litt om Observasjon og hvilken rolle den spiller i vårt søken etter Overflod.
 
For å illustrere dette emnet, vil jeg referere til følgende sitat fra den skotske psykiateren Ronald Lang (1927-1989) “Rekkevidden av hva hva vi tenker og gjør er begrenset av det vi unngår å legge merke til. Og fordi vi unngår å legge merke til det vi unngår å legge merke til, er det lite vi kan gjøre for å forandre det, inntil vi innser at det vi unngår å legge merke til, skaper våre tanker og handlinger.
 
Tatt i betrakting vår travle hverdag, der rotet av tanker, bekymringer og vurderinger oversvømmer vår bevissthet, lar vi så mange viktige detaljer og universelle beskjeder  passere ubemerket… Med andre ord, vi har glemt å observere – eller i det menste, vi har begrenset vår Observasjon til det vi vet.
 
 
Fra et ontologisk perspektiv, fokuserer jeg på Språket – det uttrykte språket (f.eks i vår samtale med andre) vårt kroppsspråk ( hva vår fysiske kropp uttrykker) og tankenes språk (hva som foregår i sinnet).
 
Som en Transformermativ og Ontologisk coach, ser jeg på språket som en av nøkkelfaktorene i observasjon av klienten og i løpet av PowaForce og PowaChange worksshop observerer jeg den enkeltes Væremåte i helhet. og legger merke til språket i forhold til hva som blir sagt. Og mer viktig, hva som ikke blir sagt –  som en Sherlock Holms som søker etter det som ikke er åpenbart i hans innviklede mysterier. Løsningen åpenbarer seg som oftest i det som ikke ble sett eller sagt, som andre unngikk å legge merke til…
 
Nå…Selv om Transformativ og Ontologisk coaching er mitt felt og domene, utelukker det ikke meg fra å unngå å legge merke til en stor del av mine egen erfaringer i den verden jeg lever i.
 
Kanskje du vil dele litt av din forståelse av emnet, Kari?
 
 
KARI
 
Vet du hva, Guy, dette er det veldig viktig å snakke om! Måten vi snakker og oppfører oss på, og i aller høyeste grad observerer på, fortelle mye om hva som foregår i et menneske. Igjen tenker jeg på konflikten mellom den vi virkelig er, hva våre virkelige styrker og potensialer er og hvem vi har lært å bli. Her ligger det så mange blokkeringer for Overflod og Suksess!

 Tenk på hvor mange ganger barn blir korrigert før de begynner på skolen, når de viser følelser som sinne, sorg, forvirring, til og med latter og glede. Sakte, og kanskje ikke så sakte i blandt, lærer vi barna våre den korrekte måten å oppføre seg på. Vi forteller dem til og med hva de skal tenke og ikke tenke.

Vi har alle vært der og i dag kjenner vi ikke igjen vår måte å snakke på og observere på. Det har blitt en vane!
Vi tror vi vet hvem vi er og når andre mennesker projiserer tilbake det vi sender ut, klandrer vi dem! Det kan være ektefellen, familiemedlemmer, arbeidskollegaer, sjefen, venner, hvem som helst.  .
 
Hva jeg har lært gjennom min egen måte å observere på og min egen måte å snakke på, er at det er ting jeg gjentakende ganger ikke vil snakke om og jeg har blitt en ekspert i å skjule det. Og det er ting jeg sier til meg selv, igjen og igjen, jeg til og med forteller det til andre mennesker, jeg spøker om det og jeg tror på det… Og det blir min virkelighet. Selv om det ikke virker sånn på andre.
 
Jeg fikk en forståelse av dette “noe” jeg hadde laget til min sannhet, underveis i en coaching du gav meg. Jeg husker jeg følte meg veldig forvirret en dag og fortalte deg det på tekstmelding. Du spurte øyebliikkelig om vi kunne Skype. Og igjen, det er en hel verden imellomm oss og vi brukte ikke video så alt du hadde å forholde deg til, var min stemme, hva jeg sa og ikke sa.
 
Jeg visste ikke hvorfor jeg var forvirret, hvorfor så mange ting i livet mitt var i forandring. Du spurte meg hvordan det føltes og hvilke symptomer det gav meg og plutselig innså jeg at min greie var at jeg ikke følte jeg hadde noe hjem! Du stilte ett spørsmål som forandret hele situasjoen for meg: “Hva er et hjem for deg, Kari?”
 
Hmmm, det gjorde meg målløs! Og jeg innså jeg hadde vansker med å svare! Jeg visste rett og slett ikke! Og jeg måtte, akkurat som deg,da jeg gav deg behandling… gi slipp på alt jeg trodde jeg visste for å la svaret komme…
 
For jeg har da beviselig hatt et sted å bo i hele mitt liv. Så hva var dette? Det var da jeg innså at jeg har sagt det i hele mitt voksne liv! Enda jeg hadde et hjem! Jeg fortalte meg selv det samme igjen  og igjen til jeg hadde  gjort det til min sannhet. Og det var en løgn…
 
Så hvordan kom du inn på det? Alt jeg følte var forvirring og liten energi… Og la meg bare poengtere at så fort jeg skjønte hva min forvirring kom fra, var jeg i stand til å kaste den bort, som gamle sokker jeg ikke trengte mer..
 
Kan du fortelle meg hvordan du jobbet og hva du faktisk gjorde?
 
 
GUY
 
Jeg er så glad for at du beskriver din prosess for å  åpne opp for virkeligheten,Kari. 

Vel,  for å svare på spørsmålet ditt, alt jeg gjorde var å observere, (gjennom å lytte) hva som var den viktigste pekeren for din væremåte – ditt Språk. Og måten tonefallet i stemmen din uttrykte en underliggende eller ubevisst følelsesmessig tilstand.
 
Jeg må ta med her, at din Væremåte består av tre aspecter – din Kropp (det fysiske), ditt Stemingsleie (Følelser) og ditt Språk. Disse tre aspektene i kombinasjon viser din Væremåte og det er derfor veldig vanskelig, om ikke umulig, og gjemme sannheter og skjule det du ikke vil ha søkelyset på, gjennom din Væremåte.
 
I ditt tilfelle, Kari, stilte jeg spørsmålene og lot deg dele dine tanker med meg, dine tankers vandringer. Du nevnte “Jeg har et hjem, så det handler ikke om det…” og  hastet øyeblikkelig haste videre til din neste tankeprosess.
Min observasjon av dette var at dette kortet utsagnet og at du hastet videre til det neste, fortalte om en veldig stor, ufortalt historie. Det var da jeg stoppet deg og ba deg spole tilbake til ordet “Hjem” og se hva som virkelig gjemte seg bak det. Og hva det egentlig betød for deg.
 
Jeg skjønner at når noe ønsker å lukke ei dør i en fart, representerer den døra en barriere – og bak den døra ligger en masse ubehagelige ting som holder deg tilbake på en eller annen måte. Så jeg ba deg om å åpne døra som handlet om “Hjem” for å se hva som egentlig gjemte seg bak den.
 
Som coach trenger jeg ikke gjøre mer enn det, fordi det er ikke meg, men du, som har svaret og løsningene til alle dine vanskeligheter – jeg bare viste deg hvor du skulle se! Det samme kan jeg si om min oppgave som guide på PowaForce Forum. Jeg ser på meg selv som en bussjåfør som passer på at mine “passasjerer” blir fraktet trygt gjennom sine forskjellige prosesser på sin reise mot å oppdage sine fulle potensialer. Jeg trenger ikke å nevne at det finnes gode bussjåfører og mindre gode bussjåfører – enda en mulighet for å observere!
 
KARI.
 
Det som fasinerer meg mest med dette er at det er så åpenbart og allikevel så skjult. I mitt tilfelle, innså jeg plutselig at jeg hadde fortalt meg selv denne frasen igjen og igjen. “ Jeg har ikke noe hjem, jeg bor bare her… Eller, når jeg var irritert over alt rotet andre familiemedlemmer (selvfølgelig ikke meg!) hadde laget i huset:….Jeg bare jobber her…! Så, uansett hva som var bak den døra, da den ble åpnet kunne jeg tydelig se hvordan jeg hadde programmert meg selv til å tro på denne illusjonen i mitt liv. Og dette førte meg til det faktum at vi alle, uansett hvor bestemt vi er på at vi har full kontroll over vårt liv,… er der.Det meste av det vi tror er sannheten, er illlusjoner.
 
Og tenk på det, Guy,.. Hvordan vil det være mulig å bygge noe på noe som ikke er der i første omgang…? Noe vi bare tror er der.
Som da jeg var under seks år og vi bodde like ved en elv. Jeg var sikker på at mine foreldre ikke var glad i meg lenger, fordi alle de andre barna fikk beskjed om at de måtte ikke gå ned til elva. Der bodde det et digert 
monster. Dette monsteret druknet barn! 
Mine foreldre fortalte meg at jeg måtte holde meg unna elven fordi jeg ennå ikke kunne svømme og hvis jeg falt uti, uten at det var noen der til å hjelpe meg, kunne jeg drukne.

Jeg skjønte det!! Men hvorfor var det ingen som ville fortelle meg om monsteret???

 Jeg gikk lenge å tenkte på det og en dag spurte jeg min mor hvorfor de ikke ville fortelle meg om det. Hun lo og fortalte at det var bare en historie for å skremme barn til å holde seg borte fra elven. Det var da jeg virkelig ble bekymret!!!
Kunne alle de andre foreldrene være så grusomme at de fortalte barna sine noe som det? Jeg trodde ikke på det et øyeblikk, så nå var jeg virkelig sikker på at de lurte meg!!
 
Rart å tenke tilbake på den historien, men jeg vet at den er en del av en annen illusjon, om hvor mye jeg er verd.
 
Hvis vi viderefører dette til voksen alder, forventes det at vi skal følge de forskjellige retningene som er lagt for oss.  Vi gjør som vi har lært, enten det gjelder en jobb eller i andre deler av livet. Hvis vi setter disse forventningene på toppen av en kvikksand av illusjoner, er det plutselig veldig forståelig at vi ikke når våre potensialer i det hele tatt. Og Overflod…? Vi vet ikke engang hvor vi skal se!!
 
For meg er det å dykke ned i den ukjente delen av meg, et stort eventyr. Og hver gang jeg gjør det, åpenbarer det seg noe nytt som bringer meg steget nærmere den virkelige meg.
 
 Ut av kvikksanden av illusjoner. Jeg føler meg sterkere, mer verdsatt, kjærligere og mer oppsatt på å gjøre mitt aller beste uansett hvilken situasjon jeg er i. Enten det gjelder jobb eller privat.
 

Og mitt ønske for i dag, er at flere og flere vil ta det første steget ut av illusjonene for å finne sin egen indre kraft! 1 Kommentar på Viktigheten av Observasjon:

Kommentarer RSS
Silas Burne on tirsdag 13. april 2021 05.56
That is a superb suggestion Specially to Individuals contemporary for the blogosphere. Short but really specific data… Quite a few thanks for sharing this one particular. Essential read publish!
Svar på kommentar

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint