Energi
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

Energi

 
GUY
 
Et emne som jeg er velig interessert i, er Energi – spesielt i forhold til hvordan det påvirker vår Væremåte ( som nevnt i vår forrige samtale)
 
 
 
Min erfaring med anvendelsen av energi, stammer fra min bakgrunn innen kampsport, hvor energi (Ki) brukes fokuseres og sendes ut mot motstanderen. Kiai, rop, er et av mange sånne eksempler, hvor man sender ut vokal energi for enten å forskrekke eller forvirre motstanderen. Kiai brukes også til å bygge opp indre energi(mot, om du vil) som øker fokus på det man vil løse… Med et sverd som en forlengelse av kroppen, er Ki av største viktighet for å utføre et presisjonskutt.
 
Tenk også på når du har sett kampsport-utøvere kløyve gjennom fliser, tre planker, ja til og med tykke isblokker, med bare hendene. 99 prosent av det som gjør dette mulig, er energi. Jeg vet det – jeg har gjort det. Prøv å slå igjennom en 90 cm tykk bunke med fliser uten å bruke Ki og du vil brekke håndleddet. Legg til energi – og fokus– til et punkt på den andre siden av flisene, og slaget går igjennom som varmkniv i smør…
 
Energi brukes også til å sentrere seg selv i Hara (mage eller senter for væren) for å skape balanse, letthet og ubevegelighet når det er krevet.
 
Jeg snakker energi her, i forhold til kampsport – projisere, utstråle, fokusere – men hvor kommer all denne energien fra og hvordan påvirker den vår indre kropp? Kari, som Reiki mester og Kinesiolog, dette er mer i din gate enn i min. Vil du delelitt av din visdom om dette temaet?
 
 
 
KARI
 
Å, Guy, jeg liker dette temaet! Takk for at du bringer dette frem i lyset!
 
Menneskets kraft er uendelig, og allikevel har vi en tendens til å tro vi er maktesløse. Du skjønner, alt er energi.
 
Viste du at vitenskapen måler effekten den menneskelige bevisstheten har på magnetfeltet rundt jordkloden? Hver gang det skjer noe som berøre mennesker – det kan være en kollektiv sorg, som det kjente eksempelet da den Engelske prinsesse Diana døde, eller noe så trivielt, (i det minste for meg…) som VM i fotball, endres magnetfeltet. Prosjektet kalles Global Consciousness Project og der kan du se hvordan menneskers tanker og følelser påvirker jordkloden og igjen oss selv! Jeg skal prøve å forklare…
 
Alt er bygget av det samme, 2 kvarker og et elektron. En kvark alene er i en kvantetilstand og reagerer totalt annerledes enn alt annet. Det er over alt, til alle tider, på samme tid, det er frekvens og det er kvante. Det er umulig, i hvert fall for nå, å studere en enkelt kvark, for i det øyeblikket den blir observert, binder den seg til en annen kvark og et elektron og dette er basis for alt. Elektronet er negativt ladet, akkurat som jordkloden. Nå kalles det protoner, nøytroner og hadroner og de to kvarkene og elektronet er forbundet med lys. Uansett hvor langt de er fra hverandre vil de reagere simultant. Uansett om de er separert av en hel verden, eller galakser! Og ingen av protonene,nøytronene og hadronene er atskilt fra hverandre og det betyr at de reagerer likt, på samme ting, på samme tid.
 
Alt er bygget opp av dette. Og da mener jeg alt! Alle levende vesener, planter, steiner, vann, planeter, stjerner, hele Universet! Vår kvantedel av DNA (det vi vanligvis refererer til som DNA er bare ca 3 % og det kjører vår fysiske kropp)er dette og alt vi noensinne har erfart om det å være menneske og energien bak det, er lagret der.
 
Så hvordan får vi tilgang til det?
 
Gjennom våre følelser! Og vår hjerne har trillioner av bilder relatert til disse følelsene og skaper tanker for å gjøre det forståelig. Tanker som i virkeligheten er energi frekvenser. Husk at alt er energi og forbundet med alt annet og der har du Ki. Livs-energien! Jo mer balansert duer, jo mer Ki har du tilgang til, jo friskere er du. Og jo mer er du i stand til å skape det livet du ønsker.
 
Vi kontrollerer Ki med vårt mentale sinn…. Ki flyter inn og ut av våre celler, vårkropp, ut i vårt energi felt hvor det er forbundet med energifeltet til alt annet og det returnerer tilbake til kroppen i en endeløs flyt, der den bringer med ny informasjon til våre celler. Alt er av denne energien, så når du kløyvergjennom tre-planker og til og med solide blokker balanserer du Ki`s  frekvenser med frekvensene til hva det nå er du vil kløyve og der har du det…
 
Energiflyter ved intensjon. Vi kan sende energi hvor vi vil, utenfor tid og rom. Vikan helbrede fortiden ved hjelp av intensjon, skrive om historien om livet, manuskriptet vi snakket om i forrige gang. Vi kan forandre fremtiden, vi kan helbrede forhold og skape det vi ønsker. Hemmeligheten ligger i hvilke frekvenser vi sender ut. Kjærlighet, glede, latter og lykke har mye høyere frekvenser enn frykt, sinne og bitterhet. Og vi tiltrekker oss det som resonnerer med intensjonen i de frekvensene vi sender ut. Røttene til vår frykt, sinne og bitterhet ligger i det vi ikke vet at vi ikke vet. For å forandre frekvens må vi bli bevisst på det før vi kan gi slipp. Magnetfeltet rundt jordkloden forandrer seg  ettersom vi kollektivt sender ut høyere frekvenser og vi skaper en bedre verden!
 
Det er en endeløs flyt av Ki, vi bestemmer hvor mye vi vil ha tilgang til gjennom sunn mat, rent vann, frisk luft, trening, sunn søvn og jording. Og i tillegg måtenv i tenker og handler…
 
Gjennom forståelsen av dette, peker det også på hvilket ansvar vi har for å gjøre vår del for å skape en bedre verden..
 
GUY
 
Dette er dypt, Kari! Menneskeheten trenger et skifte i bevisstheten for i siste instans å overleve som art og med måten du forklarer det på, virker det som detteskiftet er fullstendig mulig gjennom positiv manipulasjon av denne energien. Sålenge vi er bevisst på det!
 
De fleste mennesker (og jeg ønsker ikke i det hele tatt å virke nedlatende) er rett og slett ikke klar for å møte dette mangfoldet av oppgaver vi møter globalt, så vi må nesten ta ”baby-steg” til å begynne med – noe som er fullstendig mulig. Hvis vi tok et mikro blikk over denne kollektive bevisstheten, kan jeg allerede se hvilken dyptgående forskjell det ville ha i forretningsverdenen, eller enda til i en mindre business virksomhet, der den kollektive energien de ansatte og ledelsen relateres direkte til vekst!
 
Denne veksten kunne være nedadgående (negativ) i forhold til alle faktorene og forholdene der en business, til tross for de beste intensjoner, feiler fullstendig. På den andre siden kan en business oppleve en utrolig økning – fra gjennomsnittet– der nesten 90 % eller mer av bedriftene eksisterer. Med en bedre forståelse av energi, hvordan den forholder seg til den enkeltes Væremåte og fra det den kollektive Væremåten, er det fullstendig mulig for en organisasjon å oppleve den ønskede eksepsjonelle veksten – sammen med overfloden av nye løsninger som sikrer optimal oppvisning.
 
Igjen, dettekrever for det første – en virkelig opp-hamstring av hva du ikke vet at du ikke vet; for det andre forpliktelse og for det tredje utholdenhet.
 
Nå vil jeg spille Djevelens Advokat her, Kari . Det det er vel og bra at vi kan kontrollere energi flyten gjennom våre tanker og så videre, men hvordan får vi tilgang til denne typen lærdom og kunnskap som er nødvendig for å implementere dette energiskiftet du snakker om – enten det er personlig eller i et arbeids-miljø, eller til og med på samfunnsnivå? Faktisk har du og jeg ofte snakket om at vi skulle gjøre våre respektive felt av ekspertise tilgjengelige for de som ikke har den – hvilket representerer majoriteten av verdens befolkning…
 
KARI
 
Tusen takk, Guy, for at du spiller Djevelens Advokat! Dette gir meg mulighet til å snakke om noe som er av største viktighet for meg!
 
Du skjønner, vi har ikke tilgang til dette… Vel, det er ikke riktig selvfølgelig. Men faktum er, at selve frasen ”Det du ikke vet at du ikke vet” forteller alt. Fordi hjernen din forstår ikke, og helt ærlig, den gir blaffen. Hjernen handler om å overleve. Punktum! Hvis du har et problem som gir deg lav selvtillit, får deg til å føle deg sårbar, holder deg tilbake fra valg som kan gi deg suksess i livet, hjernen din kunne ikke bry seg mindre. Den bare pøser ut hormoner og nevro-transmittere som et svar på situasjonen, for å være sikker på at du gir slipp på enhver tanke om å gjøre noe som kan trigge frykt og smerte! Alle typer smerte, fysisk, mental og emosjonell. Da vet den hva den skal gjøre for å hindre deg! Et perfekt arrangement hvis du skal overleve! Det er et mindre perfekt arrangement hvis du ønsker vekst, få tak i dine potensialer eller skape det livet du drømmer om!
 
Den enesteveien hjernen kan få tilgang til alle potensialene som ligger dypt i det ubevisste delen av deg (som forresten er ubevisst fordi hjernen ikke vet om det) er gjennom frykt. Det er ved å ta steget ut av trygghets sonen og inn i ”det du ikke vet at du ikke vet”. Frykt og smerte er triggerne som overfører ubevisst informasjon til hjernen og gjør den bevisst.
 
Det tvinger frem et spørsmål: Hvorfor i all verden fungerer vi på denne måten? Jeg vet mange av mine klienter stiller dette spørsmålet, det virker totalt uforståelig. Hva er vitsen med kunnskap vi ikke har tilgang til? Svaret er enkelt: Det er dette som får oss til å utvikle oss og vokse. For hver nye generasjon har vi mer avansert genetisk materiale vi kan bruke, både for personlig og kollektivvekst! Det er dette genetiske materialet vi refererer til som hva vi ikke vet at vi ikke vet.  Det er unikt for hver og en av oss og i det øyeblikket vi blir født er vi ren genetikk. Så møter vi livet, vi begynner å laste ned informasjon om hvordan det skal leves og etter hvert som tiden går, forsvinner våre genetiske referanser dypere og dypere nedi det ubevisste.
 
Når vi muskeltester med Kinesiologi, får vi tilgang til denne ubevisste verden av potensialer og hva vi skal gjøre for å overføre denne informasjonen til hjernen på en fredfull måte i trygge omgivelser, akkurat som vi gjør med PowaForce.
 
Dette er det virkelige bevissthets skiftet!
 
La oss så ta dette tilbake til det vi startet med, energi. Hver gang vi når nye nivåer av bevissthet, endres våre frekvenser. Energien vi sender ut er annerledes, det skaper en annen reaksjon fra omgivelsene og miljøet forandres. I en familie, ien bedrift og i organisasjoner.
 
For når det kommer til stykket, alt handler om det enkelte mennesket, uansett hvor stort det blir. I bedrifter og endatil i organisasjoner, vil en klok leder se dette.  Ved å jobbe med den Universelleenergien har alt potensiale til å gro. Faktum er at det er den eneste veien tilvekst uten grenser!
 
Neste uke har jeg lyst til å fortsette med hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til å hjelpe hverandre på et mer materialet nivå. Handling skaper energi, jo merhandling, jo mer energi. Dette er fornuftig når vi snakker om sport og fysiskaktivitet, men hvordan kan vi virkelig bruke dette for å skape et bedre liv? Når energi skaper energi og du får hva du gir?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Kommentarer på Energi:

Kommentarer RSS

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint