Praktisk bruk av Energi
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

Praktisk bruk av Energi

 
 
PRAKTISK BRUK AV ENERGI.
 
KARI
 
Forrige uke handlet samtalen vår om livsenergien og hvordan alt er, av denne energien. Denne uken har jeg lyst til å dykke dypere ned I hvordan vi kan bruke denne energien i det praktiske hverdagslivet.
 
Når jeg jobber med klienter, er det denne energien jeg jobber med. Mine klienter har alle slags utfordringer og til og med når de kommer med et fysisk problem, la oss si allergi eller fordøyelsesproblemer, er det alltid en masse som foregår i det ubevisste, som holder energien på en lavere frekvens. For hvert ord du uttaler, lytter hjernen! Tenk på alle de gangene du har begynt å fortelle noen om et problem du ønsker å løse og plutselig – der har du svaret! Og det er så innlysende!!
 
Når du sier noe høyt, hører du det og dermed aktiveres andre deler av hjernen. Så, som et mirakel, har du svaret selv! Du sendte det ut som et spørsmål til deg selv, selv om det virket som det var til den andre personen. Og du svarte! Dette er et perfekt eksempel på det faktum at vi lever i en dualistisk verden, og alt har en motsatt side. Så, hvis du har et problem, har du også løsningen.
 
Så hva skjer hvis du forteller deg selv igjen og igjen at du ikke kommer til å klare det, livet er en kamp, jeg vil aldri få de pengene jeg trenger, jeg vil aldri få den jobben jeg ønsker, jeg vil aldri møte noen jeg kan elske…? Og det ikke er et spørsmål, men en erklæring?
 
Det er energien du sender ut, det er svaret du får.
 
Så, Guy, både du og jeg tilegner vårt arbeid til å hjelpe mennesker ut av dette sporet. Jeg er terapeuten her, der jeg benytter mine verktøy og min kunnskap for å jobbe dypt i det ubevisste sinn, men hva er det med PowaForce Forum som skaper denne transformasjonen i menneskers liv? Og som resultat, hjelper hver deltaker til å begynne sende ut energi vibrasjoner som skaper andre resultater I den fysiske verden?
 
Kan du dele litt av din veiledning angående dette? For det er en fantastisk mulighet for alle til å ta et gigantisk steg fremover i egen utvikling til det beste for alle! Vi vet det, men hvorfor skulle de som ikke vet dette, velge å delta i PowaBase og PowaChange?
 
GUY

  Kari, du har tatt opp et tema som er så utrolig viktig, fordi interaksjonen mellom Energi og Språk er en del av hvert eneste øyeblikk i livet, 24/7
 
Så for å gjøre det så enkelt jeg kan, vi Skaper gjennom Språket.
Vi skaper våre livsmønstre fra det ene øyeblikket til det neste i overensstemmelse med vårt språk; våre handlingers språk, vår hverdagslige kommunikasjon og vårt tankespråk. Faktisk, når du tenker på det, alt eksisterer i språk…
 
Når du berører, lukter, ser, hører noe, vil dette øyeblikkelig oversettes og kryss-refereres i ditt sinn, for å passe inn i den enorme databasen av kunnskap (det vi vet) og sette navn på det. Selv om du aldri har vært borte i det før, vil hjernen din formulere det nært nok språklig til bli akseptert…
 
La meg gi noen flere perspektiver på hukommelseskapasiteten til det enkelte mennesket:
Din Hukommelse inneholder 250 ganger mer informasjon enn The Library og Congress i Washington,DC! Det er 2,5 milliarder Megabytes. For eksempel, hvis hjernen din jobbet som en video spiller på tv, ville disse 2,5 Petabytes av din hukommelses kapasitet vil være nok til å fylle 3 millioner timer med tv show. Du ville måtte la tven stå på kontinuerlig i over 300 år, for å bruke opp lageret.
 
Derfor – hvis du ikke kan beskrive noe språklig – fra all denne dataen – eksisterer det ikke i det hele tatt. Ihvertfall ikke i vår bevissthet…
 
Ta nå det faktum at vi skaper gjenom språk og at et gjennomsnitts mennesker har ca 60 000 tanker pr dag, kan vi begynne å se hvor viktig det er at vi observerer våre tankemønstre! I samme øyeblikk vi sender vårt språk ut i Universet, begynner det å manifestere seg. Dette er språk lagt til energi, essensen av Loven om Tiltrekning.
 
 
Takk Kari, for å trekke oppmerksomheten mot Powa Force Forum her, fordi – som jeg har nevnt i tidligere samtaler – er vi ikke alltid utstyrt med det rette verktøyet for å skape fornuft i alt dette underliggende; alle disse barrierene som hindrer oss i å innse hvordan vi frigir våre fulle potensialer. Vanligvis, opererer mennesker på ca 20-30 % av deres potensielle bevissthet eller opplysthet (mange mye mindre) så vi trenger en hjelpende hånd, eller et pang start av en eller annen slag, for å sende oss mot der vi ønsker å være.
 
Her er det PowaForc Forum, gjenom programmer og work shops som PowaChange (en dag) og PowaBase (fire dager) hjelper oss å bli bedre obserevatører av vår Væremåte, ved å tilby muligheten til å åpne opp for reservoiret av potensialer – de resterende 70-80 %..
 
Det er sant at svaret og løsningene ligger i det indre, ikke der ute – allikevel fortsetter vi å se til andre, tenker de kan komme opp med noen svar for oss som får alle våre problemer til å forsvinne. Kari, merker ikke du at som terapeut, blir du sett på som en som har svarene for dine klienter og deres drama? Jeg mener, det er ingen tvil om at jobben du gjør – Kinesiologi sammen med Reiki – er en dyptgående hjelp ( Jeg har opplevd dine magi..). Allikevel, føler du ikke at hvis vi kunne få en gruppe mennesker til å se verden annerledes, så kunne de virkelig håndtere deres utfordringer inennfra – og projisere deres nye lærdom ut til alle rundt dem?
 
 
 
KARI.
 
Jo, jeg kunne ikke vært mer enig med deg! Uansett hvor mye jeg elsker jobben min og den jobben vi gjør sammen, er mitt håp at på et tidspunkt er dette så godt kjent at det ikke lenger er bruk for oss til å vise veien. At vi er i stand til å lære så mange som mulig at den eneste veien til vekst, og i neste omgang, hjelpe andre til vekst, er gjennom å vende inn og og oppdage rikdommen av potensialer som er gjemt der!
 
Og wow, for en kapasitet vi har i hjernen vår! Og faktum er, vi har dette alle sammen. Det er ikke bare forbeholdt de smarte…
Så hvorfor virker det som noen har mer tilgang til så mye mer av disse potensialene enn andre?
 
Vår hjerne er et unikt organ som består av forskjellige deler som trenger å “prate” sammen.  Bare et enkelt spørsmål som – hvilken farve har din mor på øynene sine? –starter en kaskade av signaler mellom de respektive delene som gir deg det riktige svaret! Ikke bare den riktige farven, men også minner om hvordan hun lukter, hvordan hun får deg til å føle, alt du vet som relaterer til din mor.
Og signalene stopper ikke i hjernen din, de har også effekt i kroppen, I dine organer, hormoner, immunsystem, fordøyelsessystem. Det påvirker dine ord, ditt stemningsleie og dine handlinger
Alt dette fra bare et spørsmål… Og det fortsetter, hvert sekund av livet ditt…
 
Så hva skjer når det er knyttet stress til det du tar inn gjennom sansene dine?
La oss si, hva hvis du, som liten, hørte igjen og igjen at du ike var god nok, ikke smart nok, ikke pen nok, enda du gjorde ditt aller beste? Tenk hvordan det er å være liten og få skjenn av en voksen… Hvordan er posisjonen til dine øyne? Du ser opp, gjør du ikke? Så hva skjer når du begynner på skolen og det er meningen du skal skrive alle de nye bokstavene som skrives på tavla? Automatisk går øynene i den samme posisjonen og… du møter gammelt stress…
Da er det plutselig forskjellige deler av hjernen som ikke “snakker” sammen så efefktivt som de burde! Det er da du begynner å kompensere…Dette stresset sender ut endrede signaler til verden… Og igjen, dine omgivelser svarer deg…
 
Dette er bare et eksempel, men tenk på hvordan dette påvirker din opptreden i livet, hvis det er mye nok stress fra alt du sanser i løpet av dagen din! Hvis det skjer vil hjernen din ende opp med å gå på autopilot det meste av dagen og det eneste som skjer er at du gjentar gamle vaner. Igjen og igjen…
 
Fellen her, er at disse gamle vanene, selv om de ikke leder deg noe sted, virker fornuftige! Det er sånn det alltid har vært gjort, det har aldri skapt noe problem før… Alle gjør det sånn… Samfunnet forventer dette av meg, det er sånn jeg blir respektert…
 
Virkelig…? Er det…?
 
 
GUY
 
Dette ordet “autopilot”sier så mye om hvordan vi kaster bort all denne energien som er tilgjengelig for oss, gjør det ikke Kari? Du spør hvorfor noen mennesker “har det” mens noen ikke har,… Vel, vi møter igjen det Universelle skillet mellom Knapphet og Oveflod.
Det ser ut til at 1 % av oss “har det”, mens 99 % av oss ønsker det.
 
Å joda, det er vel innenfor hva vi kan oppnå, allikevel glipper Overfloden fra oss, fordi vi ikke gjør det på den rette måten! Så med all denne enrgien som ligger der, ubrukt, hvordan kan vi virkelig tøyle den og bruke den på en nyttig måte?
 
For å svare på dette spørsmålet, tror jeg vi trenger å observere disse menneskene – disse en prosent som lever I Overflod – og se om vi kan få noen pekere-
 
La oss nå allikevel først se på noen av de åpenbare feil vi gjør:
 
-          Du lager de “riktige” støyen og gjør alle de “rette” tingene, allikevel klager du bitterlig over at uansett hva du gjør,            så fortsetter problemet å dukke opp.
-          Du begynne bra og tingene ser ut til å ordne seg helt fint, inntil Universet sender deg en kurvball og alt du holder på            å løse, smuldrer opp..
-          Du lider av “Stakkars Meg- Syndromet” (som ikke må forveksles med pre-menstruell stress, selv om det kan ha en              viss innflytelse!) og du søker mot andre for å høre “å stakkars deg – vi er så lei oss på dine vegne”
-          Penger styrer deg. Dette er muligens den farligste delen som fører til Knapphet, så vær obs!Du kan være rik, med              alle eiendelene du kunne drømme om, allikevel vil det alltid være noe som mangler på andre områder I livet.
-          Nok er aldri nok, Uansett hvor mange penger du tjener eller eiendeler du samler opp, ønsker du alltid mer.Dette                  skyldes en ubalanse I din persepsjon av velstand. Ikke forveksle dette med å oppnå mål.
-          I det motsatte fall virker det som du aldri har nok…. Det vil alltid være regninger som hoper seg opp; kredittkortene            er utnyttet maks, nye hindringer erstatter alltid de gamle…
-          Forventninger. Du forventer alltid at andre skal andre skal gi deg svaret og du ønsker at verden skal dreie seg om              deg.
 
Og så videre… Listen er endeløs…
 
Så, la oss se på noe av de tingene som utgjør Overflod:
 
-          Tro.Du har fullstendig tillit til deg selv, at uansett illusjonen om dine omstendigheter, har du Overflod.
-          Utholdenhet. Du opprettholder en 100 % forpliktelse til veien du har valgt og du gir ikke opp – uansett hva!
-          Takknemlighet! Kanskje det viktigste verktøyet du har til disposisjon og nøkkelfakstoren I Loven om Tiltrekking.                Du er konstant takknemlig for uansett hvor lite eller mye du blir tildelt i livet.
-          Penger er ganske enkelt et biprodukt av din vilje til å nå dit du ønsker å være. Mange mennesker lever en veldig                nøysom tilværelse, til og med for dem. Overflod har lite å gjøre med penger eller materialisme. Forstå allikevel                  forskjellen mellom å søke velstand og å jakte på rikdom…
-          Det er alltid nok. Du forholder deg til det du måtte ha, i visshet om at det er en overflod av alt du ønsker. Du lever i            en tilstand av tilstrekkelighet.
-          Aksept. Du har ingen forventninger, kun kunnskapen om at der du er, akkurat nå – er perfekt!
 
Som jeg har sagt mange ganger før, dette skiftet i bevissthet faller ikke ut av en sky. Noen av de eksemplene jeg har satt opp i listen over feil kan være en bitter pille å svelge – egoet kikker inn og gjemmer det bak alle disse illusjonene, som forteller at du egentlig ikke er sånn. Vi fanges i en eviig kamp mellom vårt ego og det vi virkelig ønker.
 
PowaForce Forum tar for seg alle disse barrierene og forhindringene, og gir deg muligheten til å se verden annerledes – til å se at at ved å skape en bro mellom Knapphet og Overfloder bare er et lite steg unna! Du blir assistert frem til forståelsen av den uendelige energien du er I besittelse av – og hvordan utnytte den til fulle!
 

Som neste tema, Kari, har jeg lyst til å snakke om det “ufullførte”, hvordan alle våre ufullførte saker eller baggasje i livet får oss til å spre av fra “det vi ønsker” sporet.0 Kommentarer på Praktisk bruk av Energi:

Kommentarer RSS

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint