Kollektiv Bevissthet i Forretningslivet
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

Kollektiv Bevissthet i Forretningslivet

SAMTALE 10 KOLLEKTIV BEVISSTHET I FORRETNINGSLIVET.
 
GUY
 
Vi snakker overveiende, Kari, i forhold til den enkelte; Våre problemer, saker og barrierer. I denne samtalen har jeg lyst til å diskutere de samme sakene, men denne gangen hvordan de manifesterer seg i forretningsliv og på arbeidsplasser.
 
Først, for å utvide bildet litt, vil jeg referere til den nylig avdøde Nelson Rolilhalha Mandela… Mens hans minnestund pågår og hans begravelse nærmer seg, er hele nasjonen Sør Afrika sammen i kjærlighet og feiring, det er en jublende ånd som gjennomstråler politikk, religion og kultur. Vi er alle sammen som en! Og jeg tror den samme stemningen har påvirket en hel verden!
 
Den kollektive bevisstheten er kanskje klar for den uuttalte beskjeden at vi alle skulle se på vår egen kraft, og jobbe for å bli den beste versjonen av oss selv - en beskjed Madiba virkeliggjorde gjennom hele sitt liv. Mange mennesker, spesielt i Sør Afrika, har grunn til å reflektere denne uken og jeg tror det har vært en ensidig styrkende erfaring.
 
Ok, la oss skalere den samme bevisstheten ned til en business - enten det er en liten bedrift med bare en håndfull ansatte, eller det er en verdensomspennende organisasjon med mange divisjoner og fasetter. Her, akkurat som i den samlende energien som betegner Madiba`s bortgang, er det like viktig å manifestere en `suksessfull stemning` blandt de ansatte. Når det kommer til stykket, denne stemningen, eller trinn av bevissthet, betyr suksess eller fiasko for enhver bedrift.enten det gjelder vekst i omsetning eller representasjon. Kvaliteten på samtalene og forholdene som skjer dag ut og dag inn har en direkte innflytelse på lønnsomheten. Er ikke det grunnleggende for enhver bedrift? Og allikevel, hvor mange gjør den feilen å overse denne viktige faktoren?
 
Jeg anser enhver organisasjon til å ha sin egen Væremåte, som et vesen i seg selv, bestående av et flertall mennesker… C. Otto Scarmer henviser til dette i sin bok, Theory U, der han påstår at den globale gruppen av forskjellige elementer, nå identifiseres som en ny art. Det er forståelig, tatt i betrakting at det enkelte mennesket kan deles ned til sin cellulære strultur, som må jobbe sammen for å skape den vi er. På samme måte, er en bedrift satt sammen av mange “celler”, som må jobbe sammen for å oppnå sunnhet i bedriften.
 
Nå begynner vi å se hvordan bedriftseieren, eller styret, har potensiale til å utvikle stemningen og bevisstheten innen bedriften og skape en enorm forandring. Vi kan også lett se hvordan “sykdom” kan spre seg og skade bedriften.
 
Spørsmålet jeg alltid stiller når jeg begynner med en ny korporativ klient, er: “Hvordan er visjonen og intensjonen til ledelsen, arrangert gjennom hele organisasjonen?”I de fleste bedrifter er det ingen linje her i det hele tatt og i mange sitter personen på “toppen” fullstendig alene med sine ideer og drømmer – og skaper en ubalanse i organisasjonens “Væremåte”.
Hva er ditt kinesiologiske perspektiv på dette, Kari
 
KARI
 
Det er ingen tvil om at uansett hvor stor en bedrift eller organisasjon er, det vil alltid komme an på enkeltpersonen. Og den enkelte personen søker likesinnede og dermed har vi grupper. Enten dette er i privatlivet eller forretnigneslivet, det er det mennesker instinktivt gjør. Som du så riktig sa det, en person fungerer bare så godt som cellene fungerer. Om vi overfører dette til en bedrift eller organisasjon, vil den bare fungere så godt som de ansatte gjør. Og noe jeg ofte ser hos mine klienter, er hvordan stress fører til at muskelgrupper ikke jobber sammen. En muskel i gruppen jobber alt for mye og undertrykker de andre. Dette skaper uballanser som har effekt på hele kroppen og til og med kan skape sykdom.
 
La oss overføre dette eksempelet til en bedrift. Jeg har selv erfart hvordan dette kan slå ut med en ubalansert gruppe i bedriften. Hvordan en persons arbeid kan underminere gruppen, grunnet frykt skapt av en bedrift som ikke kommuniserte. Alt som betydde noe var profitten og når gruppen var underminert, gikk profitten ned. Så istedet for å kommunisere, i stedet for å se den enkelte person i gruppa, deres potensialer, begynte bedriften å plukke gruppen fra hverandre. Det er en kortsiktig løsning, nå er det skyld og enda mere frykt og profitten synker enda mer… Og gapet mellom de på toppen og de på golvet blir enda større…
 
Nelson Mandela viste oss at vi alle har kraften til å utføre store ting, hvis vi tror på det vi gjør.En ting han gjorde, som er veldig tydelig, ihvertfall for oss her i Norge, var hvordan han klarte å få hver enkelt person han snakket med, til å føle seg som den viktigste personen i verden. Han ga denne personen sin fulle oppmerksomhet og de følte seg både sett og hørt på en dypt seriøs måte.
 
Det skaper en hel verden av forandring. Når alle menneskene i en gruppe, i en bedrift, i en organisasjon, er viktig, får full oppmerksomhet, fordi hver eneste en har noe bare de kan gi videre til det hele, finnes det ingen ende for suksess! Som en manns tro, enda  fengslet for det, kan samle en hel verden, venner og fiender, flere statsledere samlet enn noen gang før for en ikke- nåværende president  For hva han .lærte verden. At alt kommer an på den enkelte person.
 
For å gå tilbake til mitt eksempel om ubalanserte muskelgrupper, for å rette opp i det, er det nødvendig å rette oppmerksomheten mot den som jobber på overtid og undertrykker de andre. Vi trenger å finne ut hvorfor, hva er årsaken? Finnes det noen misforståelse her? Finnes det noe frykt her? Kan det være andre ting som foregår under overflaten som trenger å bli klarert?
 
Hva skjer når denne muskelgruppen er klarert og jobber bra sammen? Dukker andre grupper opp? Grupper som også har misforståelser, ting å klare opp i, for å skape en sunn kropp? Et sunt liv, fylt av glede og energi, der hver eneste muskel gjør sitt aller beste for helheten?
 
Eller en bedrift, som skaper et miljø der misforståelser og frykt er utklarert i den hensikt å skape en sunn arbeidsplass, fyllt av glede og energi, der hver eneste ansatt gjør sitt beste for helheten?
 
Jeg vet dette er en viktig del av PowaForce Forum, Guy. Hva kan du dele som du mener er viktig å fokusere på for å skape et sunt og voksende forretningsmiljø?
 
GUY
 
Ah, ja, Kari, en av de viktigste distinksjonene vi skaper når vi presenterer PowaForce Forum til enhver bedrift, er at den typen bensin som gir kraft til deres bedrift er overordnet fastsatt ved kvaliteten på samtaler og forhold. Så får din bedrift kraft fra blyfri, høyoktan eller rakett bensin?
 
Du har fullstendig rett i din vurdering av at ethvert individuelle menneske skal behandles akkurat som det – et indivisuelt menneske. En person er unik i forhold til hvordan han ser verden. Og så mange bedrifter har fullstendig glemt det.
 
Men, for å skape forandringer i en organisasjon, trenger vi å observere stemningen eller bevisstheten i bedriften som en kollektivt helhet. Det er vanligvis en konflikt mellom lederteamet og staben og der Sjefsmentaliteten opprettholdes, er det mye arbeid å gjøre.
 
Jeg føler det er riktig å dele med deg et utdrag av en artikkel jeg skrev i 2011 som jeg kalte Ja Sjef, der jeg illustrerer noen få forskjeller mellom det å være en sjef og det å være en leder.
 
En Sjef pusher mennesker for å få resultater; en Leder løfter mennesker til et høyere prestasjonsnivå og personlig uttrykk.
 
En Sjef forteller mennesker hva de skal gjøre; en Leder stiller spørsmål for å se hva andre  tenker og føler i forhold til det som trengs å gjøres.
 
En Sjef trigger uforvarende usikkerheten; en Leder inspirerer bevisst til kreativitet og en mer meningsfyllt selvutfoldelse.
 
En Sjef vet svaret; en Leder søker nye svar.
 
En Sjef ønsker underkastelse ved å fyre opp under mennesker; en Leder inspirerer til lidenskap og forpliktelse ved å tenne en ild i mennesker.
 
En Sjef er fokusert kun på resultater; en Leder fokuserer på prosess og prestasjon.
 
En Sjef prøver å ta det beste fra mennesker; en Leder jobber for å få det beste av mennesker.
 
En Sjef konsentrerer seg om hva som skal gjøres; en Leder ber om økt handling gjennom å fremkalle en mer foredlet Væremåte.
 
En Sjef  reagerer på det som er; en Leder jobber med mennesker for å skape det som ikke er.
 
Nå kan du begynne å se hvordan den kollektive bevisstheten i enhver organisasjon, og til sist dens potensiale for profitt og vekst, avhenger nesten fullstendig av hva som foregår (som du sier det, Kari) på “toppen”. Energien og holdningen til ledelsen, spesielt hovedansvarlig, gjennomtrenger hele organisasjonen. Med andre ord: “Du høster det du sår”
 
Så er spørsmålet, på hvilken måte kan vi skape disse forandringene? Vel, vi trenger å jobbe med å implementere en `coaching kultur`, i grupper, avdelinger, divisjoner osv, for  å få de ansatte til å tro – vite, faktisk -  at de hører til. En enkel erkjennelse; En kopp kaffe sammen er et langt steg nærmere å skape forståelse, aksept og legitimitet.
 
 Er ikke denne følelsen av tilhørighet et av disse bånd som binder sammen enhver gruppe mennesker, enten det er forretning, samfunn, kultur eller en hel nasjon? Og alt dette – som du sier Kari – kan koke ned til en eneste person!
 
Innen Zulu-kulturen i Sør Afrika, er “sawubona” en form for hilsen, et etymologi som betyr “Jeg ser deg”. Når jeg referere til samtaler og forhold i et firma, vil “sawubona” symbolisere rakett-bensinen jeg snakket om.
 
KARI
 
Nydelig, Guy. Vi skulle alle hilse hverandre på den måten!
 
Det er en ting jeg har lagt merke til i forhold til firmaer. Mange har verdier som går på å myndiggjøre hver eneste ansatt for å skape et arbeidsmiljø der enhver er viktig for helheten. Når jeg snakker med ledelsen, har de flotte coaching programmer og seminarer for å gjøre alle motiverte til å gi sitt beste.
 
Men, ved å gå dypere inn i dette, viser det seg at de aller fleste av disse er på et bevisst nivå. Det handler om å forstå bevisst atferd, benytte bevisst kroppspråk, blikk kontakt, bevisst stemmeleie osv. Jeg har ennå ikke funnet noe som jobber med de ubevisste vanene vi alle har.
 
Min favoritt tegneseriestripe er fra Baltus, der han står med hengende hodet mens han forteller at dette er hans egen, spesielle depresjonsstilling. Det er veldig viktig å holde posisjonen, for hvis du retter deg opp er det ikke mulig å holde på depresjonen lenger…
 
Dette er det bevisste valget – riktignok på en humoristisk måte – treningen. Når du vet dette, så vet du hvordan du bevisst skal jobbe for det du ønsker. Wow, kan det da bli bedre?
Vel, ja! For hva skjer med alle denne bevisste treningen når noe trigger de ubevisste vanene? Når du ikke aner hva som traff deg, men du er ikke i stand til å yte ditt beste, uansett hvor mye du følger det du har lært! Vi har alle et liv utenfor bedriften vi jobber i og det har mer inflytelse på oss enn vi er bevisst på. Hver dag vil noe trigge uklarerte mønstre og dette gjelder alle, enten du er Sjef, Leder eller Ansatt. Dette vil ha en effekt på firmaet som en helhet, firmaets Væremåte. Og når det gjør det, hvordan forholde seg til det?
 
I ditt eksempel med Sjefen og Lederen, tror jeg forskjellen ligger i hvor mye som er utklarert på dypere nivå. Mens sjefen ser utenfor for å oppnå suksess, fullstendig klar over hva han ønsker, og uten å nøle, forlanger at de ansatte gir ham det, ser lederen sitt ansvar for å søke både i seg selv og sine ansatte, for å oppnå det beste resultatet. Det krever mot.
 
Vi har en historie av Sjefer, der den beste sjefen er den som tjener mest penger, uansett hva.
 
Så hva skjer nå? Vi lever i en verden av forandringer. Vi lever i en verden der menneskers bevissthet stiger. Det er ikke mulig å unngå. Vi har informasjon over alt og det er umulig å holde på hemmeligheter lenger. Edward Snowden er et briljerende eksempel på det, han avslørte over 200 000 hemmelighetsstemplede dokumenter til pressen om masseovervåkings program i USA. Det gjør noe med mennesker. Det skaper et utvidet spekter av forståelse. Og det vil gjøre det vanskeligere å fortsette å være en Sjef….
 
En klok leder forstår dette. Han eller hun forstår også at den beste måten for vekst i en bedrift, er en autentisk Væremåte, der alle får Suksess, er vinnere. Som åpner opp gamle, begrensende mønstre som holder ham eller henne tilbake fra å bli den beste versjonen av seg selv!
 
Så, i dag har jeg lyst til å avslutte denne samtalen med en oppfordring: Sjekk PowaForce Forum. Det er så dyptgående, det åpner opp for en Bedrift av Vinnere, klar for den nye verden. Hvor autentisitet avler suksess!
 

Neste uke, Guy, har jeg lyst til å gå dypere ned i hva PowaForce Forum egentlig er og hva som skiller det fra alle de andre motivasjonesprogrammene der ute. 


1 Kommentar på Kollektiv Bevissthet i Forretningslivet:

Kommentarer RSS
Tania Hooley on tirsdag 13. april 2021 08.08
This site was… How will you say it? Appropriate!! Lastly I have found something which assisted me. Quite a few thanks!
Svar på kommentar

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint