Samtale 11. PowaForce Forum
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

Samtale 11. PowaForce ForumKARI

Sist uke, Guy, handlet samtalen vår om den kollektive bevisstheten i forretningslivet. Vi har dekket mange felt i forhold til menneskers liv og alt vi har snakket om er det virkelige mennesket, gjemt bak en vegg av illusjoner. Og når vi tror at disse illusjonene er sannheten, finnes det ingen ekte svar på våre problemer.
 For hvordan kan det finnes svar på noe som ikke finnes i utgangspunktet?

Vi har snakket om våre ubevisste vaner, hvordan vi går rundt i sirkler og bare repeterer det vi en gang lærte, vi har gitt noen enkle redskap man kan bruke for å gjøre forandringer og vi har ofte sagt at for virkelig å få til endringer, trenger de fleste av oss hjelp. Vi har snakket om å være bevisst, om autentisitet, indre kraft…
Og jeg vet dette er mange ord om noe som de fleste ikke en gang tenker over. Livet er ganske greit, ikke perfekt, men ikke så ille heller.. Så hvorfor bry seg…?

Mennesket har en energetiske egenskap som  er i utveksling med alle vi møter. Hver eneste en av oss er omgitt av et magnetfelt, det er målbart og du kan føle det. Du kan føle når noen kommer inn i ditt felt, selv om du ikke ser eller hører det, dette vet vi. Men hva skjer når to magnetiske felt overlappes? Dette er et fenomen vi er vant til her oppe i nord, det er det som skjer når Solens magnetfelt overlapper Jordens magnetfelt. Vi får et nydelig Nordlys, Aurora Borealis, fantastiske farger som danser på himmelen. Noen ganger er det hørbart også.

I denne overlappen utveksles det informasjon. Dette er velkjent, det er sånn elektronikk fungerer, det er slik min laptop virker og hvordan du og jeg kan utveksle informasjon med hverandre. Det kalles induksjon.
Som Kinesiolog er det denne informasjonen jeg jobber med og det er i dette overlappende utvekslingsfeltet at vi påvirker hverandre. Så, for å vokse, utvikle oss, lage endringer i oss selv eller i miljøet for å få det livet vi ønsker, for å få det firmaet vi ønsker, er den eneste måten å få til varige endringer, å endre informasjonen. 
Den gamle informasjonen skapte illusjoner. Nye informasjon avslører illusjonene og gir deg sannheten, der det finnes svar på alt.

Hovedårsaken til at jeg ble involvert i PowaForce Forum i utgangspunktet, var at PowaForce Forum gir muligheten til å jobbe med så mange på samme tid. Og utvekslingen av informasjon er unik, fordi så mange er samlet i en tranformasjons-prosess samtidig.
Du er PowaForce Forum ekspert her, Guy! Vær så snill å fylle inn og utvide synet vårt her!

GUY

Å, tusen takk, Kari, for at du vender oppmerksomheten mot PowaForce Forum og for at du deler din visdom med å skape denne nydelige scenen – med Nordlyset, (Aurora Borealis), for å illustrere den Universelle innflytelsen vi har over andre, og på den andre siden, innflytelsen de  har over oss.

Og sant nok, som du sier det, denne induksjonsprosessen kan ikke bare anvendes på mennesket, eller dyreriket eller til og med alt levende, men alt i hele Universet.

Når det kommer til stykket, alt er energi, kilde, lys – og selv om jeg ikke selv har hatt mulighet til å være vitne til Aurora Borealis ennå, vil jeg anta at fenomenet består av samme energi jeg alltid opplever underveis i PowaBase programmet. Det er i sannhet euforisk, oppløftende og fylt av kjærlighet og lys. Jeg husker jeg opplevde denne energien på en veldig individuell måte som lærling da jeg første gang deltok i Pat Grove`s ”I Am” trening, allikevel har jeg følt en eksepsjonell økning i kraft hver gang jeg er involdert i PowaBase, som en assistent, under øvelse til lærer og som lærer.

Som en førstegangs deltaker handler alt om "jeg, meg selv og meg" og du har ikke muligheten, med alt som forgår med deg selv, til å legge merke til manifestasjonen av energi som infiltrerer gruppen av deltakere og rommet som helhet. Å være en del av denne energien som lærer, er en av de mest rørende privilegier jeg noensinne har opplevd!

Dette bringer meg til temaet hva som gjør PowaBase (et 4 dagers hovedprogram i PowaForce Forum) annerledes enn mange andre "motivasjons"kurs der ute. Kombinasjonen av en eksperimentell prosess og denne sammesveisende energien sørger for at deltakerne - og jeg mener hver eneste en som deltar i treningen - opplever en minneverdig og berikende transformasjon.

Men det handler ikke bare om "minneverdige opplevelser," i det minste ikke som jeg ser det. Uansett hvor transformerende og kraftfull din opplevelse er, er det så alt for lett  å glippe tilbake til gamle, begrensende atferdsmønstre. Av den grunn vil vi gjerne opprettholde inflytelsen og PowaForce Forum sørger for en langtids transformasjonsprosess ved å holde øyeblikket ved like.

Mennesker som har gjennomgått PowaBase kurset er velkommen til å delta så ofte de måtte ønske gratis, som kommende assistenter, og tro meg, det er da den virkelige læreprosessen starter!
Deltakere har også muligheten til å samarbeide med meg som lærer og med hverandre, via et online forum, så vel som å bli involvert i alle typer sosiale eventer.

Kari, jeg er mindre interessert i å oppnå "fylle opp for enhver pris" enn jeg er i den uvurderlige belønningen det er å se mennesker  ta det gigantiske steget inn i det de ikke vet at de ikke vet og å innse at :"Hei, jeg kan oppnå alt jeg velger"!  
Samtidig er det en samhandling her; disse overlappende felt av informasjon; denne energien jeg ser sementerer sammen deltakere for livet - igjen og igjen!

Vi kan alle opleve ( Nord) lyset - det er like foran oss, ventende på at vi skal rekke hånden ut og velge!

KARI

Det er virkelig skjønnhet i det du sier her, Guy! Det gir mening til den Universelle loven "Alt er ett"

Vi lever alle i en illusjon om å være atskilt! Visste du at den aller første følelsen av tap i et menneneskes liv, er når det befruktede egget deler seg for første gang? Når det går fra å være  helt - "alt er ett" til å bli to, nøyaktig like celler, med nøyaktig den samme informasjonen? Dette er også starten på dualismen og illusjonen om å være atskilt, er født.

Er dette virkelig mulig så tidlig? Det finnes ikke noen organer ennå, ingen hjerne, ingen hjerteslag... Er det liv på et så tidlig tidspunkt?
Ja. i aller høyeste grad! Og dette er et annet eventyr vi kan snakke om i en annen samtale, i dag vil jeg bare påpeke at illusjonen om at vi er atskilt har vært med oss hele livet.

Så, her er vi, med en kropp som har trillioner av celler med nøyaktig samme informasjon i sitt DNA. Hver eneste tanke vi tenker, hvert eneste ord vi sier, har effekt på DNAets funksjon og alle dets molekyler sørger for å gi oss nøyaktig det vi ber om. Hver eneste DNA jobber synkront, hvert eneste DNA har et magnetfelt som overlapper hverandre inntil hele kroppen er forbundet og synkront, i henhold til nøyaktig den samme informasjonen. Og all denne informasjonen i vårt magnetiske felt overlapper alle andres magnetiske felt og deler informasjon. Hver eneste en vi møter!

Så, hvorfor føler vi ikke dette? Vel, noen ganger gjør vi det, som når vi kommer inn et rom det nettopp har vært en krangel. Rommet har dårlig energi, sier vi gjerne da. Men som oftes går dette oss hus forbi, det er ubevisst.

Alt dette skjer på cellenivå. det er umulig å fatte den mengden av informasjon som finnes i celleminnet. Hver eneste gang et barn fødes, er DNAet mer forfinet, mer utdannet, med mer informasjon. Som du sier, Guy, induksjonen er Universell.
Og forresten... hvor begnner Universet?? Vi vet det er der oppe, med alle planetene... men hvor begynner det? Jeg er fristet til å be deg holde på spørsmålet mens du ser på et bilde av et atom, som er byggeblokker til alt. Minner det deg om noe...?

Så, la oss ta en titt på hjernen! Hvis dette foregår i kroppen ville vi vel visst det?
Hjernen vår handler om livet, akkurat nå. Det er overlevelse og alt du vet bygger på dine erfaringer.  Noe av det husker du, annet husker du ikke. Så det som skjer når informasjon fra cellenivå når hjernen, er at den begynner å tolke det, i forhold til det du allerede vet.  Uansett hva vi opplever, handler det om hvordan hjernen tolker informasjonen fra cellulært nivå.  Det cellulære minnet er genetisk informasjon; hjernen jobber med det du har erfart i tiden du har levd.

Dine forfedre kan ha vært fantastiske med hunder, igjen og igjen, men om du har blitt bitt av en hund, er du ikke i stand til å få tak i dette potensialet. Hjernen vil tolke alt som har med hunder å gjøre, som potensialet farlig.

Hva sier vitenskapen? :


Hva jeg, som kinesiolog, ser skjer i PowaForce Forum, er en utviding av erfaringer som løfter sløret av illusjoner og gir hjernen mulighet til å skape fullstendig endrede reaksjoner, basert på ny informasjon. Og jo mer informasjon som deles, jo mer effektivt blir det.
Vi lever i en tid med økt bevissthet og faktum er at vi alle har noe unikt å gi hverandre for å vokse. Det faktum at PowaForce Forum ikke er over etter fullført PowaBase, men at man kan fortsette gratis som assistent så lenge som man ønsker og trenger, er av den nye bevissthetsøkende energien.

Så, hva er dine planer,Guy? Hva kan du fortelle oss om muligheten til å komme med i PowaForce Forum i løpet av våren, for dem som ønsker å starte denne reisen?

GUY

Vel, Kari, jeg må si jeg er velsignet som har en edelsten som deg på PowForce Forum teamet! Det er sjelden at man finner den nøyaktig riktige personen, som deler ens visjon, og allikevel er så unikt kvalifisert til å assistere i å manifestere den drømmen PowaForce Forum er! Dette er ingen tilfeldighet, selvfølgelig - vårt bånd var formet lenge før vi møttes...
Siden du og jeg traff hverandre har vi har vi hatt utallige timer med diskusjon om vår reise videre og, i forhold til denne samtalen, introdusere Norge for PowaForce Forum!

Vi vil starte til våren, (høsten, her sør som jeg er), med både PowaChange en 4 timers workshop, PowaBase en 4 dagers transformerende trening, i tillegg til Personlig Coathing og Kinesiologi timer.
I januar 2014 vil den offisielle PowaForce Forum webside slippes, der våre spennende visjoner vil utfolde seg. Steder og datoer for våre forskjellige treningsprogrammer og workshops vil bli publisert i god tid.

Kari, du treffer rett på, i din vurdering av at PowaForce Forum  handler om å avsløre illusjonene og mytene om hvem vi virkelig er og hvor vi er ment å Være - sammen!
PowaChange og PowaBase er kun startpunkt, ettersom vårt mål er å forsyne deg med rette verktøyene for å forme en bærekraftig vekst, både individuelt og i den utfyllende rollen du spille på din arbeidsplass eller ditt firma eller i samfunnet.Det finnes ingen ende på lærdom på din vei mot Opplysning, heller ikke finnes det et tak for de høydene du kan nå i ditt liv. De eneste begrensingene er de valgene du tar og ved å forstå dine potensialer, vil du være forsikret om at dine valg er de rette valgene!

Vårt mål er å minne mennesker om at uansett hvem du er, hvilken posisjon du har, hvilke omstendigheter du har i livet, vi er alle likeverdige som Mennesker. Som en følge av det er det vårt ansvar å heve alle rundt oss, så vi alle kan ha fremgang i Overfloden, som er tilstrekkelig til å dekke behovene til alle og enhver som bebor Moder Jord.
Jeg vil gjerne avslutte denne samtalen med å dele med deg en link som tydelig illustrerer behovet for flere mennesker, hvor enn i verden de måtte være, til å observere denne likeverdigheten - uavhenging av kjønn, politikk, religion eller kultur - i form av forståelse og respekt for hverandre:


Tiden til å oppdage din Kraft er NÅ!

I vår neste samtale, Kari, har jeg lyst til å snakke om hvor viktig det er å ha en visjon, både kortsiktig og langsiktig. Og hvordan man, med å tilføre energi og fokus til ens visjon, skaper fremtiden. 


 0 Kommentarer på Samtale 11. PowaForce Forum:

Kommentarer RSS

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint