OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

 Essensen i mitt daglige jobb som kinesiolog er energi og og hvordan vår persepsjon, vår oppfatning av livet, skaper fokus som materialiserer seg i vår helse og i vår hverdag. Jeg bruker bevisst min forståelse av dette i mitt arbeid, men når jeg skal prøve å forklare for den som ikke har den samme forståelse av ordene man bruker, ender man fort opp med at vedkommende egentlig ikke skjønner hva man snakker om. Så jeg velger å bruke enkle ord og uttrykk, som at energi er som ringer i et vann og tankene, ordene og handlingene er stenen som skaper ringene.

Hvor langt sprer ringene seg? Og hva skjer når de treffer andre ringer, fra andre ord fra andre mennesker? De fletter seg i hverandre og det blir umulig å si hvem som eier den enkelte ringen. På samme måte skjer energi og informasjons-utveksling mennesker imellom.

Jeg ser og kjenner energi, den typen energi som blir skapt av følelser, tanker, handlinger og ord. Det er en  levende, virvlende, dansende energi.. Noen ganger er den nydelig, rolig, harmonisk, den fletter seg inn i alt og danner nydelige mønster som er i konstant forandring. Noen ganger er den kaotisk og disharmonisk, aggressiv og angripende. Den er absolutt levende, men nå er den begrenset og fordi den er begrenset skaper den mer og mer kaos.

Forskning på energi viser at den skaper fraktaler, kopier av seg selv som enten ekspanderer og utvider seg, eller begrenser seg. Glede, kjærlighet og medfølelse ekspanderer og utvider seg uten begrensinger, den fletter seg inn i andres glede, kjærlighet og medfølelse og skaper utelukkende positive effekter på kropp og sinn. Det er vanskelig å hate den du ler sammen med, den du føler kjærlighet og omtanke til.

På den andre siden er frykt, bitterhet, sinne. Det er en like så kraftfull energi og den er en del av vår overlevelse, noe vi kjenner og forstår. Det er en begrensende energi, den skaper murer og skyttergraver der den sterkeste vinner og den svake blir stående utenfor. Muren av negativitet stenger også effektivt ute ny informasjon som kan endre bildet, kun det som forsterker frykten, slipper igjennom. Og trykket bygger seg opp...

Vi kan føle det når vi møter mennesker eller er i settinger som ikke matcher vår energi. Det blir ubehagelig og det kjennes ukomfortabelt. Vi trekker oss unna,  vi kjenner oss usikre, kanskje til og med redde. Noen ganger reagerer vi med sinne og angrep, andre ganger vil vi bare komme oss unna, vi er i fight/flight modus.

På samme måte kjenner vi også når når vi er med mennesker og settinger som vibrerer på samme frekvens som oss. Feltet er tilpasset vår energi, det kjennes trygt, man føler seg hjemme, man vet hva som foregår og hvordan man skal forholde seg til det. Hva som forventes og hva man kan forvente.

Frem til i dag har den kollektive informasjonsutvekslingen handlet om frykt og overlevelse. Vi har delt informasjon om seier og tap, enten det gjelder krig, politikk eller f eks idrett. Til alle tider har vi hyllet den sterke, den som har slått de andre, vi hyller konkurransen og konkurranseinstinktet, hvilket automatisk vil utelukke alt som ikke bygger opp om å vinne. For å opprettholde seieren, må man bekjempe motstanderen med alle midler. Vi ser dette tydelig i øyeblikket i USA, i en valgkamp som overgår alt av fornuft og der folket deler side og støtter og oppmuntrer vanviddet på den ene siden og fordømmer vanviddet til motparten på den andre siden. Og det sprer seg langt utenfor USAs grenser, til en hel verden som har meninger og ytringer om de to kandidatene. Det aller mest interessante aspektet, som ofte forsvinner i dette, er at det hele handler om hva disse to menneskene danner sammen, hvilken usynlig ‘organisme’ av energi er det de sammen skaper og hva gjør den med USA, verden og det kollektive informasjonsfeltet?

Hva med det personlige plan? Hva har du rundt deg? Hva er du opptatt av i hverdagen din,, hva er din første tanke når du våkner om morgenen? Hvordan tenker du om menneskene du møter? Hvordan tenker du om annerledes tenkende mennesker, annen kultur, annen religion? Og hva sender du ut i det kollektive feltet?
Alt starter med deg selv. En indre konflikt reflekteres i det ytre som drama og konflikter med andre mennesker og sosiale medier er et godt bilde på hvordan denne kollektive informasjonen materialiserer seg. Det flommer over av konspirasjoner, hatsytringer, mer eller mindre ekte eller uekte ‘beviser’ på ‘sannheten’. Det kan virke som noen mennesker har dedikert all sin tid til å avsløre hva som ‘virkelig’ foregår. Så hva gjør det med oss? Ord er energi, kommunikasjon er utveksling av energi. Hvilken levende 'organisme' av energi er dette med på å skape?

Vi leser dette, kanskje det er på den måten dagen begynner. Vi engasjerer oss, begynner å diskutere. Om man forsøker seg med en kontra-ytring når det gjelder konspirasjoner og negativitet får man raskt en smekk eller flere, noen ganger ender det med en bølge av negativitet som kan kjennes fysisk. Det er ingen mangel på beviser på hvor feil man tar og for sikker hets skyld slenges det raskt på et personangrep eller to for å være sikker på at motstanderen virkelig skal få kjenne på hvor feil det er å ha en annen virkelighetsoppfatning..

Vi er i en tid i endring. Det negative blir bare enda mer negativt, samtidig som det positive blir bare enda mer positivt. Frykten øker for den som velger den siden, kjærligheten øker for den som velger den siden. Uansett hvilken side man velger; det vil alltid handle om din persepsjon av virkeligheten. Og din persepsjon skapes av det du har lært å tro på, derfor vil du alltid finne bevis for at du har rett i din forståelse. Andre har andre persepsjoner og de finner bevis for og om dette møtes med begrensende energi som frykt, negativitet og angrep, lærer man ingenting. Om man derimot møter andres modell av virkeligheten med et åpent sinn, åpner man også opp for ny lærdom.

Så hva tror du på? Hvordan formidler du det du tror på til dine medmennesker? Er du bevisst på hva du bidrar med til menneskeheten? Det er umulig å ikke bidra, så lenge du lever utveksler du energi.  Du har en enorm kraft, hva velger du å bruke den til?

Resultatene ser du i din nærhet, i ditt personlige liv, i din helse og ditt følelsesliv. Akkurat som energi er det i evig endring, den eneste måten man kan holde det mer eller mindre stabilt er å låse seg fast i gamle trossystemer og fornekte all annen informasjon. Da unngår man forandring, men da unngår man også vekst. Da beholder man tilsynelatende sin status qou, mens  verden forandrer seg, menneskeheten vokser opp, modnes. 

Og i stedet for å oppføre seg som små barn i sandkassa, som kaster sand i ansiktet på hverandre, begynner man å bli bevisst kraften i hva man sender ut og man begynner å ta ansvar.

Det er menneskets styrke. Sinnet over materien, en enorm kraft. Hvordan velger du å bruke din kraft?

 
 
 
 

 

2 Kommentarer på OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...:

Kommentarer RSS
Oren Reidy on mandag 26. april 2021 04.39
https://afsgsdsdbfdshdfhdfncvngcjgfjghvghcgvv.com
Svar på kommentar


Bryon Terrill on fredag 30. april 2021 17.28
https://afsgsdsdbfdshdfhdfncvngcjgfjghvghcgvv.com
Svar på kommentar

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint