SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
Inner Whisper - transformasjon og muligheter
Min blogg

SINNETS MAKT OVER KROPPEN.


Vi har hørt det før... Tenk deg slank... Tenk deg frisk...Mange har nok også prøvd for en periode å endre tankegangen, visualisere seg selv slank og frisk, full av energi. Uten at resultatet har vært noe å skryte av.
Tenk positivt, sier vi. Det finnes skalaer med poengsum for hvor stor sannsynligheten for at vi blir syke av stress i forskjellige situasjoner er, som en skilsmisse gir så mange minuspoeng, mister du jobben og må flytte i tillegg blir det enda mer osv.

Og vi blir syke av stress! Ihvertfall blir mange av oss det! Men hva med dem som ikke blir det? Hva er det med dem som klarer de utroligste utfordringene og allikevel står på?

I det øyeblikket vi blir født er vi rent potensiale. Vi har nettopp gått igjennom den første av de to store tranformasjonsprosessene vi går igjennom, den neste er ved livets slutt. Det nyfødte barnet har gått fra å leve en virkelighet som et organ i mors kropp til å bli selvstendig, med seg på ferden har barnet et hav av informasjon i sitt DNA og er allerede en personlighet. Hvor kommer dette fra?


Ved første åndedrag er barnet igang med livet. Lungene setter igang jobben sin, oksygen kommer inn i blodet og til hjernen for første gang på egen hånd, uten gjennom navlestrengen, meridiansystemet starter å fungere for første gang, kroppens prosesser, som skal jobbe kontinuerlig gjennom hele livet, er i gang. 
Og hjernen tar inn nye inntrykk.

Dette lille barnet er ny i verden, allikevel er allerede halve personligheten dannet. Det er naturens måte å sørge for at barnet er best mulig klar for den verden mor setter det inn i.
3 uker etter fødselen er allerede barnet intuitivt i stand til å lese alle følelsesuttrykk i mors og fars øyne og hvert eneste uttrykk går inn som en referanse for all fremtid. 
Det har med seg masse informasjon fra sine forfedre, men det må selv finne ut av hvordan verden fungerer i sin familiekontekst og etter hvert ute i verden.

De første årene er ennå ikke hjernen utviklet nok til at den kan begynne å sette ting sammen logisk, det begynner først i 3-4 års alderen, hvilket betyr at barnet opplever verden gjennom sine følelser, men allerede ved fylte to år er resten av personligheten dannet.
  
Hva opplever dette lille barnet? Verden er ny og full av overraskende ting – hvem er nærmest til å fortelle barnet hvordan forholde seg til det? I de fleste tilfellene er det er mor og far eller den som har omsorgen. 

Så for hver nye opplevelse vender barnet seg mot sin nærværende omsorgsperson for å lese uttrykket. Og vi mennesker,uansett hvor gode vi er til å spille skuespill, til å lyve eller manipulere – øynene forteller sannheten. Rett og slett fordi nervesignalene som styrer pupillene er styrt av ikke viljestyrt nervesystem.Du kan velge å ikke flytte armen eller benet, du kan ikke velge pupillenes størrelse. (Med mindre du manipulerer med kjemiske substanser.)


Etter som barnet blir større utvikler hjernen seg, basert på hva barnet erfarer. Det vil aldri, på noe tidspunkt i løpet av de første årene være noe som ikke blir værende som en referanse, som en sannhet,og  alle disse ‘sannhetene’ er basert på hva andre mennesker har erfart.  Vurderingsevnen kommer senere, den vil da naturlig være basert – igjen – på referanser fra andre..Så er spørsmålet – er ikke det bra da? Er det ikke flott at foreldres erfaring legges til grunn for barnet sånn at det kan klare seg best mulig i livet? Absolutt!! Helt til f eks barnet ønsker å utvikle andre sider ved seg selv enn hva referansene sier. Eller referansene barnet har med seg ikke samsvarer med de genetiske referansene som også er til stede,

Det tar tid å endre grunnleggende begrensende referanser til styrker. Noen av mine klienter forteller meg at de absolutt ikke er som sine foreldre, er det noe de er klar over, er det at de aldri skal ta samme valg som sine foreldre – de er helt frie og gjør egne valg!

Javel...Er ikke det bare den andre siden av medaljen? Husk igjen, halve personligheten er dannet før fødsel, resten i løpet av de to første årene,basert på hva dine omsorgspersoner lærer deg om dine erfaringer. Ved å benekte opphavet av disse referansene benektes også opphavet for din eksistens. Og uansett hvorfor man benekter foreldres atferd og valg, de vil alltid ligge til grunn for egen atferd og valg på en eller annen måte.Sykdom oppstår når man lever et liv som ikke er forenlig med den indre sannheten om den enkelte. Sinnets makt over kroppen er så stor at dersom vi tror vi er svake, påvirkelige, ikke gode nok, ikke flinke nok, ikke nok... så svarer kroppen med å gi deg det du tror på. Uansett!
Hver eneste celle i kroppen responderer synkront på dine ubevisste valg. Ikke dine bevisste! Med mindre du har gjentatt det så ofte at det har blitt et ubevisst mønster...

‘Jeg tåler ikke dette! Dette blir for mye. Jeg orker ikke mer! Du ødelegger meg! Jeg er ikke verd noe som helst! Jeg klarer ikke! Jeg vet ikke! Ingen er glad i meg!’

Listen kan fortsette idet uendelige. Poenget er at kroppen svarer. Sakte men sikkert setter den opp begrensinger.  Fysiske ja, i form av symptomer, men også i den ytre verden! For alle valg fører til konsekvenser og de valg du gjør bevisst kan du ta basert på hvilke konsekvenser de mest sannsynlig får for deg, men hva med de valg du ikke er bevisst på?

Basert på referanser fra andre mennesker som i utgangspunktet kanskje har lært deg at du ikke er sterk nok til å  tåler det, at det blir for mye, at du ikke orker, at du blir ødelagt av andre mennesker, at du ikke er verd noe som helst, at du ikke klarer, ikke vet og at ingen er glad i deg?

Kan man gjøre noe med det?

Absolutt! Og det er vel verd jobben, det åpner opp en ny verden. Og kropp og sinn er mer enn villig til endring,det handler om å ta seg selv på  alvor, forstå hva smertene og symptomene egentlig forteller og gjøre noe med det.

Det er her kinesiologien er uovertruffen, ettersom hver enkelt av oss har et unikt sett av erfaringer og en unik ubevisst respons på disse erfaringene.  Når det er balanse i kropp –sinn –sjel er livet godt å leve!                                                


  

1 Kommentar på SINNETS MAKT OVER KROPPEN.:

Kommentarer RSS
Neal Annand on lørdag 24. april 2021 07.45
https://afsgsdsdbfdshdfhdfncvngcjgfjghvghcgvv.com
Svar på kommentar

Legg til kommentar

Navn:
E-postadresse: (Obligatorisk)
Hjemmeside:
Kommentar:
Gjør teksten større, fet, kursivert og mye mer med HTML-kode. Vi viser deg hvordan.
Post Comment
RSS

Siste innlegg

DIN KROPP, DIN HELSE
SINNETS MAKT OVER KROPPEN.
DET HVITE RASERIET.
En ny tid er i emning.
OG MED SMÅ STEG FORANDRER VI VERDEN...

Kategorier

A Tribute
En ny tid
Mind over matter, sinnets makt over kroppen
Our unconcious world/ Vår ubevisste verden
Vår ubevisste verden/ Our unconcious world
drevet av

Website Builder drives av  Vistaprint