Inner Whisper - utdannelse og erfaring
Inner Whisper - transformasjon og muligheter

MIN UTDANNELSE OG ERFARING. -GrunnmedisinBiopat og urteskolen:Kost og ernæring

Vitamin og mineralterapi

Urteterapi

Symbioseterapi

Fotsonetereapi

ØreakupunkturInstitutt for Kinesiologi:


THREE IN ONE,

GORDON STOKES, DANIEL WHITESAIDE 

Basic one Brain

Tools of the Trade

Under the Code

Advanced one Brain

Louder than Words

Structural Neurology

Relationships in Jeopardy

Bodycircuits, Pain and Understanding

Childhood, Sexuality and Aging

Certificate of Completion

The real Reality NEURO-TRAINING, 

ANDREW VERITY 

ASONT

Blueprint One

Principles of Recuperation

Innate Intelligens

Integration

Feed the Glands

Fears, Habits and Beliefs

Infused Compulsiv Behaviors

Blueprint Two

Yin, Yang

Nutritional Alternatives

Neuro- Frequencies

Womans Workshop

Blueprint Synopsis

Blueprint Three 

How we Recuperate

Effective iridiology

CandidaFYI

Best digest

Th King of the Glands

Positive Response

Clean body

The Nine Pilalrs

The Hidden Layers of the BrainKATHY GUEL 

The Brain part 1

The Brain, part 2

Making the Connection

The Brain part 3

Seeing Things Differently

Dyslexia 

Sympositum

7 Chi Keys

Go With the Flow Reiki1, Reiki 2, Reiki mester

Quest For Mastery. 

 Whiplash Lock Foot 

Test av matintolleranse

Grunnkurs I legemiddellære 

Farmakologi for NaturterapeuterARBEIDSERFARING FRA PSYKIATRI, RUSOMSORG, BARNEVERN, KRISEOMSORG      Website Builder drives av  Vistaprint